Bertil's logo

Kotimaiset laadukkaat hivenaineet, vitamiinit ja yhdistelmätuotteet löydät nyt bertil’s nimellä apteekeista ja terveyskaupoista. Uuteen bertil’s sarjaan kuuluvat niin ennestään tutut ja suositut Kelasin hivenaineet kuin monet mielenkiintoiset uutuudet.

Tilaa Miten voit tänään -uutiskirje

Lähetämme sinulle kerran kuukaudessa Bertil’s -hyvinvointivinkkejä ja tuotetarjouksia.

Kaikkien uutiskirjetilaajien kesken arvotaan kuukausittain tuotepalkintoja. Lähettämällä lomakkeen hyväksyt tietosuojaselosteemme.

* pakollinen
ota yhteyttä
info@bertils.fi 
067817900
Itänummenkatu 44
68600, Pietarsaari

Tietosuojaseloste ja arvontasäännöt

Sosiaalisen median arvonnat

  1. Järjestäjä

Kilpailun järjestäjänä toimii bertil´s health oy, Itänummenkatu 44, 68600 Pietarsaari (myöhemmin tässä tekstissä “kilpailun järjestäjä”).

  1. Osallistumisehdot

Kilpailuun voivat osallistua kaikki Suomessa asuvat, 18 vuotta täyttäneet luonnolliset henkilöt. Alle 18-vuotias tarvitsee osallistumiseen vanhempien luvan. Osallistumisoikeutta ei kuitenkaan ole niiden yritysten työntekijöillä ja heidän perheenjäsenillään, jotka ovat olleet tekemisissä tämän kilpailun järjestelyjen kanssa.

  1. Osallistuminen

Kilpailuun osallistutaan toteuttamalla arvonnan yhteydessä esitetty toimenpide arvontajakson aikana.

Sama osallistuja voi osallistua arvontaan sekä Facebookissa että Instagramissa.

  1. Arvonnan suorittaminen

Arvonta suoritetaan kaikkien arvonnan ehdot täyttäneiden ja arvontaan osallistuneiden osallistujien kesken erikseen arvonnassa ilmoitettuna ajankohtana.

  1. Palkinnot

Facebookissa kilpailuun osallistuneiden kesken arvotaan kunkin arvonnan yhteydessä ilmoitetut palkinto.

Palkintoa tai osaa siitä ei voi vaihtaa tai muuttaa rahaksi. Palkinto toimitetaan ainoastaan Suomessa sijaitsevaan osoitteeseen.

Voittajille ilmoitetaan voitosta henkilökohtaisesti Instagramin tai Facebookin yksityisviestillä. Jos voittajaa ei saada kiinni kahden viikon kuluessa voitosta ilmoittamisesta, arvonta voidaan suorittaa uudelleen.

  1. Henkilötiedot

Kilpailuun osallistuessaan osallistuja myöntää järjestäjälle oikeuden julkaista heidän nimensä omissa kanavissaan ilman erillistä suostumusta tai korvausta. Arvonnan yhteydessä annettuja henkilötietoja käsitellään voimassa olevan henkilötietolain mukaisesti.

  1. Kilpailun järjestäjän vastuu

Järjestäjä ei vastaa mahdollisista tietoliikenneyhteyksiin liittyvistä ongelmista (esimerkiksi katkoksista) kilpailuun osallistumisen yhteydessä eikä niistä johtuvista kadonneista osallistumisista. Järjestäjä ei vastaa vahingoista tai kuluista, jotka aiheutuvat osallistumisesta tai palkinnon lunastamisesta ja käyttämisestä. Järjestäjä ei ole velvollinen korvauksiin, jos voittajat eivät itse voikaan käyttää palkintoja.

  1. Muut ehdot

Kilpailun järjestäjä pidättää oikeuden hylätä arvonnasta henkilöt, jotka ovat rikkoneet näitä sääntöjä tai joiden voidaan epäillä käyttäneen osallistumisessa epärehellisiä keinoja. Erityisesti huomioitavaa on, että arvonta ei ole Facebookin, Instagramin tai vastaavan median sponsoroima, suosittelema, hallinnoima eikä millään tavalla liity Facebookiin, Instagramiin tai vastaavaan mediaan. Osallistuja antaa tietonsa ainoastaan järjestäjän käyttöön, ei Facebookin, Instagramin tai vastaavan median.

Kilpailun järjestäjä pidättää itselleen oikeuden sääntömuutoksiin.

bertil´s health oy:n tietosuojaseloste

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU 2016/679) luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta.

Rekisterinpitäjä

Nimi: bertil´s health oy
Osoite: Itänummenkatu 44, 68600 Pietarsaari
Muut yhteystiedot: info@bertils.fi


Tietosuojavastaava (jos nimitetty) tai tietosuojasta vastaava

Nimi: Janne Grahn
Osoite: Itänummenkatu 44, 68600 Pietarsaari
Muut yhteystiedot: janne.grahn@valioravinto.fi


Käsiteltävät henkilötiedot ja tietojen käsittelytapa:

Käsittelemme seuraavia henkilötietoja: Työntekijöiden ja asiakasyritysten yhteyshenkilöiden nimi, posti- ja sähköpostiosoite, puhelinnumero. Lisäksi käsittelemme työntekijöiden pankkiyhteystietoja, työnhakijoiden koulutus- ja työhistoriatietoja ja kiinteistössä kävijöistä muodostuvaa kulunvalvonnan videokuvaa. Tietoja käsitellään niitä varten hankituissa järjestelmissä, kuten palkanmaksun järjestelmässä ja toiminnanohjausjärjestelmässä. Tiedot sijaitsevat joko bertil´s healthin työntekijöiden työasemilla tai ulkopuolisen palvelintarjoajan tuottamilla palvelimilla. Verkkosivuilla toteuttavien arvontojen yhteydessä tietoja säilytetään verkkosivutoimittajan (WordPress) palvelimella arvontaan asti, jonka jälkeen tiedot siirretään bertil´s healthin palvelimelle. Uutiskirjeen tilaamisen yhteydessä kerättyjä tietoja säilytetään MailChimp-työkalun palvelimilla.

Arvontoja varten tarvitsemme arvontaan osallistuvien nimen, sähköpostiosoitteen ja puhelinnumeron. Tietoja tarvitaan, jotta voimme ottaa yhteyttä voittajiin ja toimittaa heille arvonnan palkinnon. Voittajan tiedot voidaan palkinnon toimittamiseksi luovuttaa arvonnan yhteistyökumppaneille.

Tietojen käsittelyn oikeudellinen peruste:

Palkanmaksussa ja työsuhteen hoidossa käsittelyperuste on lakisääteinen velvollisuus. Asiakaskontaktoinnissa ja markkinoinnissa käsittelyperuste on joko yrityksen oikeutettu etu tai suostumus.

Arvonnoissa ja uutiskirjeen lähettämisessä käsittelyperuste on aina suostumus. Tietojen keräämisestä ja käsittelystä kerrotaan aina arvontojen ja uutiskirjeen tilaamisen yhteydessä. Osallistumalla arvontaan osallistuja antaa suostumuksensa arvonnassa tarvittavien henkilötietojen käsittelyyn. Arvonnassa ja uutiskirjeen tilaamisen yhteydessä kerättyjä tietoja voidaan käyttää viestintään ja markkinointiin, ellei arvonnan yhteydessä tai uutiskirjeen tilaamisen yhteydessä toisin ilmoiteta. Arvontaan osallistuja voi peruuttaa suostumuksensa tietojen käsittelylle ilmoittamalla siitä osoitteeseen info@bertils.fi. Uutiskirjeen tilaaja voi peruuttaa suostumuksensa tietojen käsittelylle perumalla uutiskirjeen tilauksen.

Tietojen käsittelyn käyttötarkoitus:

Tietoja käsitellään vain käsittelyä varten nimettyyn tarkoitukseen. Näitä ovat palkanmaksu, rekrytointi, viestintä ja markkinointi, myynti, logistiikka, kulunvalvonta ja turvallisuus.

Tietojen säilytysaika ja säilytysajan määrittelyperuste:

Tietoja säilytetään vain niin kauan kuin se on tarpeellista. Ulkopuolisten käsittelijöiden käsittelemiä tietoja säilytetään pääsääntöisesti palvelusopimuksen voimassaoloajan. Arvontojen yhteydessä kerättyjä tietoja säilytetään, kunnes osallistuja peruuttaa suostumuksensa tai tietojen käsittelylle ei ole enää perustetta. Uutiskirjeen tilaajien tietoja säilytetään niin kauan kunnes tilaaja peruuttaa tilauksensa.

Mistä tiedot on saatu:

Tiedot on pääosin saatu suoraan rekisteröidyiltä. Kulunvalvonnan osalta tieto kerätään videovalvonnalla.

Rekisteröityjen oikeudet saada tietoa tietojensa käsittelystä, oikeus peruuttaa suostumus tietojen käsittelylle ja oikeus tehdä valitus valvovalle viranomaiselle:

Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksessa mainituin ehdoin oikeus tietojensa poistamiseen, tarkastukseen tai korjaamiseen. Pyynnön voi toimittaa kirjallisena osoitteeseen info@bertils.fi. Rekisteröidyllä on oikeus tietosuoja-asetuksessa mainituin ehdoin vastustaa hänen tietojensa käsittelyä ja kieltää rekisterinpitäjää julkaisemasta häntä koskevia tietoja ja hän voi kieltää tietojensa toimittamisen esimerkiksi arvontojen yhteistyökumppanille. Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietojen käsittelystä valvovalle viranomaiselle, eli Suomen tietosuojavaltuutetulle.

Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle tai kolmannelle osapuolelle:

Tietoja voidaan siirtää uutiskirjeen toimittamista varten MailChimp-yhtiön Yhdysvalloissa sijaitseville, ja Euroopan komission hyväksymän riittävän tietosuojan tason varmistaville palvelimille. Arvontojen yhteydessä voittajien tiedot voidaan luovuttaa yhteistyökumppanille palkinnon toimittamiseksi. Muita kuin uutiskirjeen toimittamista varten kerättyjä tietoja ei siirretä EU:n ulkopuolelle.

Tieto automatisoidusta profiloinnista ja siihen perustuvasta päätöksenteosta:

Rekisteröidystä kerättyjen tietojen pohjalta ei tehdä automaattiseen profilointiin perustuvaa päätöksentekoa.

Tiedot organisatorisista ja teknisistä toimista tietojen käsittelyn suojaamiseksi:

Henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat, kulunvalvonta ja käyttäjävalvonta, järjestelmätoimittajien omat teknologiset turvatoimet. bertil´s healthin henkilökunnalle on laadittu ohjeistus tietojen käsittelystä.

Arvontasäännöt: Tanssii tähtien kanssa -finaalilippujen arvonta bertils.fi -sivustolla

Kilpailuun voivat osallistua kaikki Suomessa asuvat, 18 vuotta täyttäneet luonnolliset henkilöt. Alle 18-vuotias tarvitsee osallistumiseen vanhempien luvan. Osallistumisoikeutta ei kuitenkaan ole niiden yritysten työntekijöillä ja heidän perheenjäsenillään, jotka ovat olleet tekemisissä tämän arvonnan järjestelyjen kanssa.

Arvottava palkinto: kaksi kahden hengen lippupakettia Tanssii tähtien kanssa -ohjelman finaalilähetyksen kuvauksiin Helsingissä. Palkinto sisältää majoituksen ja kuljetuksen Helsinkiin.

Arvonta-aika: arvonta päättyy 7.11.2018 ja arvonta suoritetaan viimeistään 9.11.2018 mennessä.

Voittajan informoiminen: Voittajille ilmoitetaan voitosta henkilökohtaisesti. Mikäli voittajaa ei tavoiteta 14.11.2018 mennessä, suoritetaan uuden voittajan arvonta.

Palkintoa ei voi muuttaa rahaksi.

Kilpailun järjestäjä pidättää oikeuden hylätä arvonnasta henkilöt, jotka ovat rikkoneet näitä sääntöjä tai joiden voidaan epäillä käyttäneen osallistumisessa epärehellisiä keinoja.

Kilpailun järjestäjä pidättää itselleen oikeuden sääntömuutoksiin.